Skip to content


Prvi mesec na Finskem

V današnji objavi bom opisala sistem, ki ga imajo na finski univerzi, ki jo obiskujem.

S predavanji začnejo že septembra, študijsko leto pa uradno traja do 31.7., čeprav s predavanji zaključijo v začetku junija. Leto je razdeljeno na 5 semestrov oz. ”periods”, kar znese 2 meseca na periodo. V vsaki periodi naj bi opravili 12 ECTS, lahko pa tudi več npr. v dveh semestrih in imajo na koncu več prostega časa. Študentje pa morajo v času študija opraviti tudi vsaj 2 meseca obvezne prakse. Pri predmetih imajo običajno izpit in krajšo predstavitev oz več obsežnejših predstavitev brez izpita. Ocenjeni so od 0-5, pri čemer 0 pomeni ni opravil, 1 opravil… do 5, ki pomeni odlično. Pri nekaterih predmetih imajo namesto ocene samo opravil ali ni opravil. Predmeti se izvajajo v veliki večini s predavanji, nekateri tudi kot virtualni ali kot samostojno študiranje literature. Pri predavanjih profesorji pričakujejo, da je študent samoiniciativen, saj se s predavanji pridobi le temelje za nadaljnje samostojno učenje; za virtualne predmete je potrebno npr. prebrati knjigo in komentirati vsako poglavje, napisati več seminarskih nalog ali članek itd. Predmeti, kjer pa je izključno samostojno študiranje literature, iz katere nato študent odpiše izpit se imenujejo ”book exams” in so praviloma najtežji izpiti.

Posted in Outgoing students.

Tagged with .