Skip to content


Drugi semester v Pragi

Ahoj 😉

Drugi semester je že v polnem teku … fakultete in kavarnice okrog njih so spet polne čeških in tujih študentov. Po začetni mrzlici oblikovanja študijskih skupin in predmetnika za poletni semester, vpisov k izbranim predmetom in kupov elektronske pošte s številnimi informacijami se zdaj prav prileže ustaljeni ritem predavanj in seminarjev.

Filozofska fakulteta Karlove univerze ponuja veliko možnosti glede izbire predmetov, čeprav je mogoče na prvi pogled ponudba predmetov, ki bi bili neposredno povezani s slovenskim jezikom in književnostjo dokaj skromna, ker so pred kratkim študij slovenistike vključili v širši sklop vzhodnoevropskih študij. Ravno zaradi tega pa je študij za tujega študenta lahko še bolj zanimiv, ker na primer spoznava slovensko književnost in jezik tudi v primerjavi z drugimi srednje- in vzhodno- oz. jugovzhodnoevropskimi književnostmi in jeziki. Vsaka študijska izmenjava je odvisna od interesov posameznega študenta in tukaj se res za vsakega najde dovolj zanimivega, še posebej, ker se lahko izbirajo predmeti tudi z drugih smeri, oddelkov in fakultet.

Ker je za obisk predavanj potrebno znanje češčine in angleščine, fakulteta organizira lektorate češčine, ki so zelo kvalitetni. Lektorati so prilagojeni različnim stopnjam znanja, od začetne, nadaljevalne do najvišjega nivoja, tako da potekajo v številnih skupinah, v tem semestru v šestih, in so kar intenzivni. Vsak lektorat poteka dvakrat tedensko (2 x 120 min) in vedno je ogromno domače naloge.

Pogled na grad skozi okno predavalnice po izpitu iz češčine

Tak hezký pozdrav,  Ksenija a Petra

Posted in Outgoing students.

Tagged with , , , , .