Skip to content


Obisk Masarykove univerze v Brnu

Program Erasmus+ mobilnost z namenom usposabljanja osebja mi je v jesenskem času omogočil obisk Filozofske fakultete Masarykove univerze v Brnu, prijaznem češkem mestecu s čudovito arhitekturo in kakovostno univerzo.

Srečanje s profesorji in doktorskimi študenti na Oddelku za slovanske študije mi je omogočilo širjenje in obogatitev strokovnega obzorja na področju literarnih ved s poudarkom na primerjalni analizi slovanskih literatur. Prek izkušnje mobilnosti sem vzpostavila nove pomembne akademske povezave. Na fakulteti sem stopila v kontakt tudi z lektorico za slovenski jezik, ki mi je predstavila možnosti študija slovenščine v Brnu, pogovarjali sva se o dobrih praksah pedagoškega dela, srečala pa sem se tudi z nekaterimi študenti slovenskega jezika in literature.

Navdušilo me je tako pozitivno študijsko in akademsko vzdušje na fakulteti kot tudi obnovljena in urejena fakultetna zgradba, ki študentom in profesorjem nudi dobre materialne pogoje za kakovostno delo. V okviru usposabljanja sem obiskala tudi zelo dobro založeno in urejeno fakultetno knjižnico.

Program Erasmus+ mobilnost z namenom usposabljanja je odlična priložnost za obogatitev izkušnje predstavljanja svojega dela v mednarodnem okolju, medsebojno izmenjavo pogledov na raziskovalne pristope in pedagoško delo ter obogatitev znanja in veščin za argumentirano diskusijo s strokovnjaki v mednarodnem okolju.

Posted in Outgoing staff.

Tagged with , , , , .