Skip to content


Slovenski kulturni dogodki v Pragi

Med Slovenci in Čehi je že v preteklosti potekalo intenzivno sodelovanje na različnih področjih. Predvsem na kulturnem področju je kar nekaj slovenskih znamenitih osebnosti zaznamovalo češki prostor s svojim udejstvovanjem, npr. Jože Plečnik, Jakob Petelin Gallus, Zofka Kveder, Matija Murko itd. Romantična pesnika France Prešeren in Karel Hynek Mácha pa sta se celo osebno poznala in prijateljevala.

Praga ni samo zanimiva turistična destinacija, ampak je za Slovence atraktivna tudi z vidika raznolikih možnosti zaposlovanja in dragocenega kulturnega dogajanja. Sami opažava, da je v Pragi res veliko Slovencev, ki se radi “zberejo na kup” ob različnih kulturnih priložnostih. V zadnjih tednih sva obiskali kar nekaj takih kulturnih dogodkov.

Slovenski pevec Magnifico je s svojo spremljevalno skupino Turbolentza 30. januarja razgrel polno dvorano Palác Akropolis. Dan kasneje pa je v prijetni kavarnici Fra potekalo druženje s slovenskim pisateljem, pesnikom, dramatikom, esejistom in režiserjem Vinkom Möderndorferjem, ki nas je razveselil s prebiranjem svojih umetniških stvaritev.

Slovensko veleposlaništvo v Pragi je 8. februarja pripravilo kulturni dogodek v počastitev slovenskega kulturnega praznika. V prostorih galerije Miro smo si lahko ogledali zanimivo mednarodno slikarsko razstavo z naslovom “Dream and Reality” ter prisluhnili koncertu Vesne V. Cáceres, Andraža Poliča in Siarheja Šupe.

Z veseljem pričakujeva nove slovenske kulturne dogodke, izvedeli sva namreč, da v pomladnih mesecih prihajajo na obisk v Prago še drugi zanimivi slovenski ustvarjalci.

Mějte se hezky!! 🙂

Petra in Ksenija

Posted in Outgoing students.

Tagged with , , , , , .